Proč používat respirátor a ne roušku

V Česku můžete zakoupit jak ochranné roušky, tak i některé třídy respirátorů. Obojí chrání naše dýchací cesty před průnikem bakterií, virů či prachových částic. Který z nich je však spolehlivější?

NOŠENÍ ROUŠKY JE OHLEDUPLNOST

shutterstock_1682995657

Rouška (ústenka) chrání nikoliv nositele, nýbrž jeho okolí. Pokud je tedy nositel roušky již nakažen, tak tím, že roušku, pomáhá zamezit šíření nemoci mezi ostatní lidi. Samotné používání roušky (ať už papírové či látkové) však nositele před nákazou neochrání. Pokud ale budeme na veřejnosti nosit roušky všichni povinně, tak platí heslo: „Moje rouška chrání tebe, tvoje rouška chrání mě.“ Částečně ovšem rouška představuje ochrannou bariéru také pro samotného nositele.

NEVÝHODY NOŠENÍ ROUŠEK

 • Rouška neposkytuje dostatečnou ochranu proti nákaze COVID-19
 • Rouška špatně těsní kolem oblasti úst a nosu, takže dochází k dýchání okolního nefiltrovaného vzduchu
 • Rouška často vlhne, což výrazně snižuje její účinnost
 • Jednorázové papírové roušky nejsou určeny k opakovanému použití

KDY MÁ ROUŠKA SMYSL

Odborníci se shodují na tom, že nošení roušky poskytuje lepší ochranu než nenosit vůbec nic. Rouška totiž slouží jako ochranná bariéra a její používání pomáhá snižovat pravděpodobnost toho, že se infekční kapénky nakaženého člověka dostanou volně do okolí.

Při nošení roušky pamatujte na základní hygienická pravidla:

 • Roušku si nasazujte i sundávejte pouze vydezinfikovanýma rukama
 • V průběhu nošení se nedotýkejte přední části roušky
 • Roušku sundávejte vždy za zadní gumičky a poté si ihned umyjte ruce
 • Nenoste roušku déle než 8 hodin – přesnou dobu, po kterou nás rouška chrání, uvádí výrobce
 • Jednorázové papírové roušky po použití vyhoďte. Látkové roušky po jejich užití vyvařte alespoň po dobu 30 minut nebo vyperte alespoň na 60 stupňů a po uschnutí je přežehlete.

PROČ JE LEPŠÍ RESPIRÁTOR?

shutterstock_1726358851

Respirátory nás účinně chrání před viry, bakteriemi a prachovými částicemi a při správném nošení nás samozřejmě ochrání lépe než běžné roušky. V rámci prevence a ochrany před šířením onemocnění COVID-19 se doporučuje nosit respirátory třidy FFP2 a FFP3. Respirátory třídy FFP3 jsou z hlediska účinné ochrany sice nejlepší, ale je velmi obtížné je sehnat a pokud jsou k dostání, jsou nabízeny především zdravotníkům a dalším lidem v první linii boje proti COVID-19.

Ochranný respirátor třídy FFP2 od českého výrobce Good mask poskytuje účinnou ochranu nejen proti COVID-19. Díky filtračním vrstvám a účinné těsnící nosní výztuži je schopen ochránit svého nositele na více než 95% před viry, bakteriemi, prachem i kapénkami.

POZOR NA RESPIRÁTORY S VENTILEM!

Zatímco respirátor bez ventilu chrání nositele i jeho okolí, jelikož vydechovaný vzduch je opět filtrován, respirátor s ventilem poskytuje pouze jednostrannou ochranu, a to pro jeho nositele. Ventil sice umožňuje snadnější vydechování, ovšem za cenu toho, že vydechovaný vzduch prochází pouze přes výdechový ventil a není vůbec filtrován.

JAK SPRÁVNĚ NOSIT RESPIRÁTOR?

 • Před nasazením respirátoru si vydezinfikujte ruce.
 • Nasazujte si respirátor tak, aby se nosní svorka nacházela nahoře a v jeho středu.
 • Před samotným nasazením doporučujeme vytvarovat nosní svorku tak, že ji jemně prohnete do tvaru obráceného písmene „U“. Pokud je potřeba, dotvarujte nosní svorku přímo na obličeji.
 • Přiložte respirátor tak, aby zakrýval nos, ústa i bradu.
 • Správně nasazený respirátor těsně doléhá k obličeji, proto jej nasazujte vždy na oholenou tvář.
 • Po nasazení respirátoru se nedotýkejte rukama jeho přední části
 • Respirátor sundávejte vždy za jeho zadní upínací pásky. Nedotýkejte se rukama jeho přední části.
 • Pokud využíváte respirátor s vyměnitelným filtrem, nezapomeňte na pravidelnou výměnu filtru.