Proč koupit respirátor?

Probíhající pandiemie COVID-19 prudce zvýšila poptávku po rouškách a respirátorech. Kterou z těchto pomůcek má smysl zakoupit? Je vhodnější chránit své dýchací cesty za pomoci respirátoru, nebo je pouhá rouška dostačující?

OCHRANNÁ ROUŠKA

rouska

Roušky zabraňují průniku mikroorganismů ven z těla nakaženého člověka a chrání tak okolí před samotným nositelem. Platí tedy heslo: „Moje rouška chrání tebe, tvoje rouška chrání mě.“

Důležité je ale vědět, že rouška zdravého člověka před infekčním onemocněním neochrání. I když jsou tedy roušky často dostupnější a levnější variantou ochrany dýchacích cest, jedná se pouze o jednostrannou ochranu a z hlediska bezpečnosti je mnohem jistější koupit si respirátor.

I když filtrační schopnost roušky není tedy tak účinná jako u respirátoru, je přesto schopna svého nositele ochránit před kapénkami infekce, aerosoly, prachovými i smogovými částicemi či pylem.

RESPIRÁTOR

respirator bez vydechoveho ventilu

Respirátory účinně chrání dýchací ústrojí samotného nositele před průnikem prachových částic a mikroorganismů, jako jsou bakterie, viry či spory plísní. Jejich ochrana je tedy mnohem účinnější než v případě roušky, jelikož jsou schopny chránit před nákazou COVID-19. Respirátory slouží nejen jako ochrana v období infekčních onemocnění, ale chrání nás také při běžné práci například na stavbě.

ÚČINNÝ RESPIRÁTOR PROTI COVID-19

Chránit své zdraví s pomocí respirátoru se vyplatí. Při jeho výběru bychom měli věnovat pozornost následujícím parametrům:

 • Ochranné respirátory proti novému typu koronaviru vybíráme pouze z třídy respirátorů FFP2 a FFP3.
 • Respirátor musí mít takovou velikost, aby spolehlivě zakrýval oblast úst i nosu.
 • Respirátor musí k tváři těsně doléhat (proto se mužům doporučuje nosit jej na oholeném obličeji).
 • Obal respirátoru ani výrobek samotný by neměly vykazovat známky používání či poničení, respirátor nesmí být nějak poškozen.
 • Respirátor bez výměnného filtru je určený pro jednorázové použití.
 • Pokud respirátor v důsledku užívání zvlhne, ztrácí své ochranné vlastnosti a je dobré vyměnit jej za nový kus.
 • K ochraně dýchacích cest můžete použít jak respirátor bez výdechového ventilu, tak s ventilem. Vhodnější ochranou jsou ovšem respirátory bez výdechového ventilu, jelikož samotný ventil nemá žádný ochranný filtr a pokud je nositel respirátoru s filtrem již nakažený, tak nemoc COVID-19 skrze ventil přenáší do ovzduší.

PREVENCE COVID-19

shutterstock_1723042384

Nezapomínejte, že ani respirátor proti nákaze COVID-19 neochrání nositele na 100 %, proto doporučujeme dodržovat také následující preventivní opatření:

 • Vyhýbejte se přeplněným prostorům a dodržujte bezpečný odstup od ostatních asi 2 metry.
 • Pravidelně si myjte ruce a dodržujte základní hygienická pravidla.
 • Vedle respirátoru používejte také další ochranné pomůcky, jako jsou rukavice, brýle či ochranný štít.
 • Nedotýkejte se obličeje neumytýma rukama.
 • Pravidelně umývejte a dezinfikujte předměty denního užívání, jako je například mobilní telefon či klika od dveří.
 • Posilujte svou imunitu.
 • Vyhýbejte se zbytečnému stresu, který má celkově negativní dopad na naše zdraví a obranyschopnost.