Jak zacházet s respirátorem?

Účinnost respirátorů FFP2 a FFP3 záleží ve velké míře na jejich správném použití. Tyto pomůcky dokáží ochránit dýchací cesty před bakteriemi, viry, kapénkami či pevnými částicemi, včetně koronavirů způsobujících onemocnění COVID-19. Je však třeba dodržovat určitá pravidla, stejně jako dostatečnou hygienu.

Jak správně nasadit respirátor?

shutterstock_1723042384

 • Před nasazením respirátoru si vydezinfikujte ruce.
 • Nasazujte respirátor tak, aby se nosní svorka nacházela nahoře v jeho středu.
 • Před samotným nasazením doporučujeme vytvarovat nosní svorku tak, že ji jemně prohnete do tvaru obráceného písmene „U“. Pokud je potřeba, dotvarujte nosní svorku přímo na obličeji.
 • Přiložte respirátor tak, aby zakrýval nos, ústa i bradu.
 • Správně nasazený respirátor těsně doléhá k obličeji, proto jej nasazujte vždy na oholenou tvář.
 • Po nasazení respirátoru se nedotýkejte rukama jeho přední části, aby nedošlo k případné kontaminaci rukou.

Jak správně sundat respirátor?

 • Respirátor sundávejte vždy za jeho zadní upínací pásky. Nedotýkejte se rukama jeho přední části.
 • Pokud máte jednorázový respirátor, po jeho použití jej vyhoďte a umyjte si ruce.
 • Pokud využíváte respirátor s vyměnitelným filtrem, nezapomeňte na pravidelnou výměnu filtru.

Životnost respirátoru

Doba garantované ochrany se u jednotlivých typů respirátorů může značně lišit. Řiďte se proto vždy pokyny výrobce. U respirátorů FFP2 společnosti Good mask je stanovena osmihodinová životnost, což je doba, po kterou by měl respirátor účinně ochránit svého nositele před možnou nákazou COVID-19.

Na co si dát pozor

shutterstock_1726358851

 • Před použitím respirátoru se vždy ujistěte, že má potřebnou certifikaci a jeho obal či výrobek samotný není nějak poškozen.
 • Ani respirátor nejúčinnější třídy FFP3 neposkytuje 100 % ochranu. Proto nezapomínejte na další preventivní opatření a zbytečně se nevystavujte riziku nákazy.
 • Ujistěte se vždy, že respirátor dobře přiléhá k vašemu obličeji. Dostatečné těsnění výrobku je totiž velmi důležitým ochranným prvkem.
 • Pokud používáte respirátor s výměnným filtrem, nezapomínejte na jeho pravidelnou výměnu a vhodné skladování.

Respirátory s ventilem

respirator s vydechovym ventilem

Respirátory s výdechovým ventilem sice umožňují snadnější vydechování teplého vzduchu a pomáhají snižovat mlžení brýlí, ovšem za cenu nedostatečné ochrany okolí. Výdechový ventil totiž není opatřen filtrem, a tak se vydechovaný vzduch nositele dostává do ovzduší bez jakékoliv filtrace. V případě, že je jeho nositel infekční, pak infekce ohrožuje ostatní osoby v jeho okolí. Doporučuje se proto používat respirátor bez výdechového ventilu, popřípadě překrýt respirátor s výdechovým ventilem ještě rouškou.