Jak správně zacházet s respirátorem?

Účinnost respirátorů FFP2 a FFP3 záleží ve velké míře na jejich správném použití. Tyto pomůcky dokáží ochránit dýchací cesty před bakteriemi, viry, kapénkami či pevnými částicemi, včetně koronavirů způsobujících onemocnění COVID-19. Je však třeba dodržovat určitá pravidla, stejně jako dostatečnou hygienu.

JAK SPRÁVNĚ NASADIT RESPIRÁTOR?

  • Před nasazením respirátoru si vydezinfikujte ruce.
  • Nasazujte respirátor tak, aby se nosní svorka nacházela nahoře v jeho středu.
  • Před samotným nasazením respirátoru doporučujeme vytvarovat nosní svorku tak, že ji jemně prohnete do tvaru obráceného písmene „U“. Pokud je potřeba, dotvarujte nosní svorku přímo na obličeji.
  • Přiložte respirátor tak, aby vám zakrýval nos, ústa i bradu.
  • Správně nasazený respirátor těsně doléhá k obličeji, proto jej nasazujte vždy na oholenou tvář.
  • Po nasazení respirátoru se nedotýkejte rukama jeho přední části, aby nedošlo k případné kontaminaci rukou.

JAK SPRÁVNĚ SUNDAT RESPIRÁTOR?

  • Respirátor sundávejte vždy za jeho zadní upínací pásky. Nedotýkejte se rukama jeho přední části.
  • Pokud máte jednorázový respirátor, po jeho použití jej vyhoďte a umyjte si ruce.
  • Pokud používáte respirátor s vyměnitelným filtrem, nezapomeňte na pravidelnou výměnu filtru.

ŽIVOTNOST RESPIRÁTORU

Doba garantované ochrany se u jednotlivých typů respirátorů může značně lišit. Řiďte se proto vždy pokyny výrobce. U respirátorů FFP2 společnosti Good mask je stanovena osmihodinová životnost, což je doba, po kterou by měl respirátor účinně ochránit svého nositele před možnou nákazou COVID-19.