Manuál správného nasazení respirátoru

Respirátory dokáží zachytit viry, bakterie, ale i pevné částice v ovzduší, musí však být správně nasazeny a používány. Jak postupovat objasní náš stručný manuál.

JAK SPRÁVNĚ NASADIT RESPIRÁTOR

shutterstock_1726358851
 • Před nasazením respirátoru si vydezinfikujte ruce.
 • Nasazujte respirátor tak, aby se nosní svorka nacházela nahoře v jeho středu.
 • Před samotným nasazením doporučujeme vytvarovat nosní svorku tak, že ji jemně prohnete do tvaru obráceného písmene U. Pokud je potřeba, dotvarujte nosní svorku přímo na obličeji.
 • Přiložte respirátor tak, aby zakrýval nos, ústa i bradu.
 • Správně nasazený respirátor těsně doléhá k obličeji, proto jej nasazujte vždy na oholenou tvář.
 • Po nasazení respirátoru se nedotýkejte rukama jeho přední části.

JAK SPRÁVNĚ SUNDAT RESPIRÁTOR

 • Respirátor sundávejte vždy za jeho zadní upínací pásky. Nedotýkejte se rukama jeho přední části.
 • Pokud využíváte respirátor s vyměnitelným filtrem, nezapomeňte na jeho pravidelnou výměnu.

ŽIVOTNOST RESPIRÁTORU

Životnost respirátoru je mimo jiné závislá na prostředí, ve kterém se s ním pohybujeme, a bývá stanovena výrobcem. U respirátorů FFP2 společnosti Good mask je stanovena osmihodinová životnost, což je doba, po kterou by měl respirátor účinně ochránit svého nositele před možnou nákazou COVID-19.

MOŽNÁ RIZIKA PŘI NOŠENÍ RESPIRÁTORU

 • Respirátor dostatečně nepřiléhá k obličeji

Pokud respirátor dostatečně nepřiléhá k obličeji, neposkytuje nositeli účinnou ochranu. Po nasazení respirátoru bez ventilu proto můžete provést kontrolu těsnosti, kdy oběma rukama zakryjete povrch respirátoru a prudce vydechnete. Proudí-li vzduch kolem nosu, je třeba lépe vytvarovat nosní svorku. Pokud proudí vzduch kolem jeho těsnící linie, je zapotřebí opravit jeho nasazení.

 • Dotýkání se respirátoru v průběhu jeho užívání

V přední části respirátoru se nachází filtr, který zachycuje škodlivé látky ze vzduchu, jako jsou viry, bakterie či pevné částice. Pokud se ovšem rukama přední části respirátoru dotkneme, může dojít k přenosu biologického materiálu na nás samotné popř. na jiné předměty, se kterými jsme přišli do styku.

 • Falešný pocit naprosté ochrany

Žádný respirátor nám není schopný poskytnout stoprocentní ochranu. Proto doporučujeme, abyste se zbytečně nezdržovali v místech se zvýšenou koncentrací lidí a řídili se všemi nařízeními, které mají za cíl minimalizovat riziko nákazy novým typem koronaviru.

 • Respirátor s výdechovým ventilem

Respirátory s výdechovým ventilem sice chrání jeho nositele, ale pro okolí představují značné riziko. Pokud je nositel již nakažený, může nakazit ostatní v jeho okolí. Daleko vhodnější je tedy nošení respirátoru bez výdechového ventilu, jelikož nehrozí potencionální nákaza ostatních.
Pokud užíváte respirátor s výdechovým ventilem, odborníci doporučují, abyste si přes něj nasadili ještě roušku, která poslouží jako filtr výdechového ventilu. Toto řešení může ovšem nositeli způsobit jistý diskomfort, a to obzvláště v letním období či v teplejším prostředí.

DALŠÍ OCHRANNÉ POMŮCKY

Ochranná rouška či respirátor chrání před možnou nákazou naše dýchací cesty. Pokud chcete minimalizovat riziko přenosu onemocnění COVID-19 prostřednictvím rukou či očí, doporučujeme používat také ochranné rukavice a brýle či ochranný štít. V rámci prevence nezapomeňte rovněž dodržovat stanovený odstup od ostatních lidí minimálně 2 metry. Zdravotníci by navíc měli využívat ochranné pláště, obleky, čepice, aj.