Jak funguje respirátor?

Respirátory pomáhají chránit naše dýchací cesty před průnikem mikroorganismů a škodlivých částic. Jak takový respirátor funguje a co znamená označení FFP?

Respirátory chrání naše dýchací orgány před kouřem, prachem, aerosolem i před mikroorganismy a poskytují nám tedy účinnou ochranu před nákazou COVID-19. Jejich ochranná funkce je v Evropě standardizována podle normy EN 149. Samotný výrobek by měl být opatřen také potřebným certifikátem, který dokazuje, že prošel zkouškami bezpečnosti, účinnosti i kvality.

ZÁKLADEM RESPIRÁTORU JE DOBRÝ FILTR

Základem je dobrý filtr
Základem je dobrý filtr

Respirátor může být vytvořen z různých filtračních materiálů, které mají jedno společné – jsou schopné zachytit odpovídající množství škodlivých částic ze vzduchu. Účinný filtr je proto nejdůležitější částí respirátoru. Jeho kvalitu si můžete ověřit nejen u samotného prodejce, ale také sami doma tak, že použitý respirátor rozstřihnete a filtr si zkontrolujete.

TŘÍDY RESPIRÁTORŮ PODLE ÚČINNOSTI

Respirátory jsou vyráběny ve třech filtračních třídách: FFP1, FFP2 a FFP3, přičemž samotná zkratka FFP pochází z anglického termíny „Filtering Face-Piece“, což znamená filtrační maska na obličej.

Před jeho nákupem je třeba vědět, k čemu má respirátor sloužit (tedy před čím nás má konkrétně ochránit), a tomu pak přizpůsobit svůj výběr. Pokud chcete chránit své zdraví před nákazou COVID-19, vybírejte respirátory buď z ochranné třídy FFP3, případně i FFP2 (u této třídy však musíte být pozornější, protože koronaviry dokáží zachytit jen některé z respirátorů této třídy). Pokud pracujete v prašném prostředí a chcete ochránit své dýchací cesty, postačí zvolit respirátor třídy FFP1.

 • FFP1 respirátor
  Tyto respirátory chrání před většími prachovými částicemi a aerosoly, proto se vyžívají například ve stavebnictví, ovšem před nemocí COVID-19 nás neochrání! Respirátory třídy FFP1 musí zachytit minimálně 80 % částic nacházejících se ve vzduchu.
 • FFP2 respirátor
  Chrání proti jemnějším prachovým částicím i aerosolům, a pokud tyto respirátory dovedou filtrovat částice o velikosti 0,11 µm (velikost částic koronaviru COVID-19), poskytují nám před virem účinnou ochranu. Respirátory třídy FFP2 musí zachytit minimálně 94 % částic nacházejících se ve vzduchu.
  Ochranný respirátor třídy FFP2 od českého výrobce Good mask právě takovou účinnou ochranu proti koronavirům poskytuje. Díky filtračním vrstvám a účinné těsnící nosní výztuži je schopen ochránit svého nositele na více než 95 % před výše zmiňovanými nebezpečnými složkami.
 • FFP3 respirátor
  Slouží jako nejúčinnější ochrana proti bakteriím, virům (tedy i proti novému typu koronaviru), sporám plísní i proti jemným toxickým částicím. Těchto respirátorů je na našem trhu bohužel nedostatek. Respirátory třídy FFP3 musí zachytit minimálně 99 % částic nacházejících se ve vzduchu.

JAK SPRÁVNĚ ZACHÁZET S RESPIRÁTOREM?

Aby byla ochranná funkce respirátoru co nejúčinnější, je třeba dodržovat základní pravidla jeho nošení:

 • Před nasazením respirátoru si vydezinfikujte ruce.
 • Nasazujte respirátor tak, aby se nosní svorka nacházela nahoře v jeho středu.
 • Před samotným nasazením doporučujeme vytvarovat nosní svorku tak, že ji jemně prohnete do tvaru obráceného písmene „U“. Pokud je potřeba, dotvarujte nosní svorku přímo na obličeji.
 • Přiložte respirátor tak, aby vám zakrýval nos, ústa i bradu.
 • Správně nasazený respirátor těsně doléhá k obličeji, proto jej nasazujte vždy na oholenou tvář.
 • Po nasazení respirátoru se nedotýkejte rukama jeho přední části, aby nedošlo k případné kontaminaci rukou.
 • Respirátor sundávejte vždy za jeho zadní upínací pásky. Nedotýkejte se rukama jeho přední části.
 • Pokud máte jednorázový respirátor, po jeho použití jej vyhoďte a umyjte si ruce.
 • Pokud využíváte respirátor s vyměnitelným filtrem, nezapomeňte na pravidelnou výměnu filtru.