Darované výrobní linky na výrobu respirátorů z Tchaj-wanu odstartovaly vznik Evropského centra pro vývoj a výrobu respirátorů

tisková zpráva, Praha, 21. prosince 2020

Darované výrobní linky na výrobu respirátorů z Tchaj-wanu odstartovaly vznik Evropského centra pro vývoj a výrobu respirátorů

Tchajwanský dar linek na výrobu respirátorů České republice konečně nachází zamýšlené využití. Řešení této záležitosti nebylo snadné, ale výsledek je mimořádně zajímavý.

Aby mohlo být všech 5 výrobních linek plně využito, a to nejen k rychlé výrobě stále tolik potřebných respirátorů, ale také k vývoji a výzkumu nových nanomateriálů a technologických postupů, bylo založeno Evropské centrum pro vývoj a výrobu respirátorů. V něm se spojují dvě silné společnosti, přičemž každá drží poloviční obchodní podíl. Vývoj pokročilých (nano)materiálů zajistí česká biotechnologická společnost InoCure s.r.o., která patří mezi evropskou špičku ve svém oboru. Výrobní know-how v tomto spojení garantuje společnost GOOD MASK s.r.o., která již dnes disponuje výrobní kapacitou 250 000 respirátorů FFP2 denně a patří k největším tuzemským výrobcům. 

Klíčovým aspektem Evropského centra pro vývoj a výrobu respirátorů je důraz na český původ všech hlavních materiálů k výrobě respirátorů. Výrazně se tak odlišuje od některých českých výrobců, kteří klíčové filtrační a další potřebné materiály dováží zejména z Číny a v ČR jen výrobky kompletují, přičemž nad jejich kvalitou není možná nezbytná kontrola. Česká linie celého procesu výroby od základního materiálu je tak důležitá nejen jako záruka zajištění konstantní vysoké kvality, ale zapojením mnoha českých subdodavatelů zůstává profit a hlavní přidaná hodnota, včetně vývoje a inovací, v Česku.

Profesor Josef Šedlbauer z Technické Univerzity v Liberci, který stál od prvních dnů pandemie v popředí aktivit směřujících k sériové výrobě filtrů a ochranných prostředků dýchacích cest, novinku komentuje: “Jarní krize v dodávkách ochranných prostředků natvrdo ukázala, že v zájmu naší bezpečnosti musíme být schopni strategicky důležité materiály a výrobky zajistit sami. Svobodný mezinárodní obchod je skvělý, ale u základních věcí prostě musíme mít kapacitu doma. Jsem rád, že se v tuzemsku našly firmy schopné spolupracovat a stát se významným producentem a inovátorem i v celoevropském měřítku. Se společností GOOD MASK již dlouhodobě spolupracujeme a rádi tuto spolupráci rozšíříme o další subjekty, včetně zahraničních”.

Dušan Zvěřina, výkonný ředitel a majitel společnosti Obrokov, zaměřující se na výrobu strategických filtrů z materiálu meltblown, na jejichž vývoji spolupracoval s Technickou Univerzitou v Liberci, dodává: “Je fantastické, že se v naší zemi nachází tolik akčních jednotlivců a firem, reagujících na aktuální výzvy. Zřejmě se nám podařilo nejen zajistit plnou tuzemskou soběstačnost ve výrobě ochranných prostředků, ale máme ty nejlepší předpoklady i pro export. Jsem mnohem raději, když se nám daří vyvážet výrobky s přidanou hodnotou, než když exportujeme samotný filtrační materiál pro výrobu. Český zákazník má pro mě vždy přednost a během jarní pandemie jsem byl nucen z kapacitních důvodů odmítat zahraniční zájemce. Ačkoli jsme v této oblasti všichni nováčci, velice rychle se nám daří vzájemnou spoluprací mnohaletý náskok, převážně čínské konkurence, dotahovat. Filtrační účinnost se nám daří průběžně zvyšovat, při zlepšování prodyšnosti materiálu, přestože tyto parametry působí většinou proti sobě. Společnosti GOOD MASK dodáváme dosud veškerý filtrační materiál a není pro nás problém vykrývat ani zvýšenou potřebu.”

GOOD MASK s.r.o. stála u zrodu výroby ryze českých respirátorů FFP2, když v jarních měsících vznikla v reakci na nedostatek kvalitních ochranných prostředků za dostupné ceny. Od té doby investovala již desítky milionů korun do vývoje, dalšího rozvoje výroby a neustálého zvyšování kvality svých výrobků. Pro respirátory FFP2 obdržela nedlouho po svém vzniku zkrácený certifikát z Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, prokazující shodu vybraných parametrů normy ČSN EN 149:2001, klíčových k ochraně před onemocněním covid-19. Dále získala evropskou certifikaci respirátoru speciálně proti covid-19 a očekává vydání plné české certifikace na nově vyvinutý nano respirátor, který na Výzkumném ústavu bezpečnosti práce splnil veškeré klíčové testy dle příslušných norem. Tento výrobek je tak již prvním viditelným plodem spolupráce se společností InoCure. Respirátory značky GOOD MASK jsou dodávány nejen do mnoha tuzemských i evropských zdravotnických zařízení, humanitárních organizací, státních institucí a podniků, ale jsou výrazně zastoupeny i v maloobchodních řetězcích, jakými jsou například Lidl, Tesco, Norma, sítě čerpacích stanic či internetové supermarkety Rohlík.cz a Košík.cz.

Majitel a ředitel společnosti Mgr. Martin Ladyr uvádí: “Získáním dalších výrobních kapacit v rámci spolupráce uvnitř Evropského centra pro vývoj a výrobu respirátorů se naše výrobní kapacity zvýší až k úrovni 500 000 respirátorů denně, což z nás činí nejen bezkonkurenčně největšího výrobce v ČR, ale i velice významného hráče v rámci celé EU. Při tomto množství se nám podaří dosáhnout i vysokých úspor nákladů, což koncovou cenu našich respirátorů výrazně zlevní. Nebudeme se muset obávat ani přímé cenové konfrontace s čínským dovozem. Věřím, že s touto kapacitou budeme, spolu s dalšími seriozními tuzemskými výrobci, přímým partnerem i pro státní správu.”

Tímto všechny přínosy pro Českou republiku nekončí. Představitelé spolupracujících subjektů i donátorů z Tchaj-wanu sdílí stejné hodnoty v otázce neziskových aktivit. Rozhodli se například z měsíční produkce věnovat statisíce vyrobených respirátorů potřebným českým organizacím a financovat i další projekty, založené na technologickém a obchodním partnerství česko-tchajwanské spolupráce. 

Zástupci společnosti InoCure doprovázeli předsedu Senátu Miloše Vystrčila na jeho cestě na Tchaj-wan a celou spolupráci s dárcem, společností Autoland vyjednali. V tomto týdnu dokončili jeho inženýři školení k obsluze linek přímo na Tchaj-wanu a stali se tak certifikovaným partnerem.

“Již dnes pracujeme na vývoji českého nano respirátoru FFP3, vysoce tenkých a prodyšných nano roušek i dalších technologických inovacích. V rámci společné dohody bude část provozní kapacity výrobních linek sloužit také dalšímu vývoji, k vědeckým a vzdělávacím účelům. Věříme, že spolupráce inovativního vývoje, zkušené výroby a špičkových výrobních linek povede ke zkvalitnění nabídky respirátorů na českém i evropském trhu. České firmy se v tomto oboru mohou stát významnou součástí evropské produkce a díky technologické síle vyvážet i do dalších zemích světa. Jsme hrdi být součástí této iniciativy.” uzavírá Radovan Vacek, většinový majitel a jednatel společnosti InoCure s.r.o.

———————-

InoCure s.r.o. je technologicky orientovaná společnost. Byla založena především výzkumníky (Matěj Buzgo, Jiří Pašta, Andrea Staffa) a inženýry (Miroslav Doupník a Martin Doupník) v kombinaci s obchodními dovednostmi Radovana Vacka ve funkci generálního ředitele. Cílem společnosti je nejen vyvíjet nové technologie, ale poskytnout zákazníkovi kompletní službu od definice chemického procesu až po výstavbu výrobních zařízení. Její aktivity v oblasti Life-sciences jsou komplexní a vedou až do fáze konečného produktu, včetně marketingu, prodeje a podpory zákazníkům. Mezi klíčové přednosti společnosti patří patentované, vysoce produktivní elektrody pro výrobu nanočástic a nanovláken. Více informací naleznete na webových stránkách společnosti: www.inocure.cz

Společnost GOOD MASK s.r.o. byla založena v dubnu 2020 z důvodu akutního nedostatku osobních ochranných prostředků. Hlavním hybatelem je podnikatel, investor a filantrop Mgr. Martin Ladyr, pro kterého byla prvním impulsem urgentní nutnost vybavit účinnou ochranou ohrožené skupiny obyvatelstva, zejména diabetiky, pro které vydává již 15 let specializovaný časopis DIAstyl. Společnost investovala značné finanční prostředky v řádu desítek milionů korun do výrobních linek a vývoje kvalitních ochranných prostředků a jejich certifikace.  Filtrační materiál meltblown, který byl vyvinut ve spolupráci s Technickou Univerzitou v Liberci, spolu s dalším klíčovým  materiálem, odebírá výhradně od českého výrobce. V současné době patří k největším producentům zdravotnických ústenek a  respirátorů v ČR. Výrobky GOOD MASK jsou zastoupeny na pultech obchodních řetězců nejen v České republice, ale i v dalších zemích Evropské unie. Více informací naleznete na webových stránkách společnosti: www.goodmask.cz

Kontakt pro média: Barbora Stluková, PR manager, stlukova@goodmask.cz

Fotografie ke stažení:
fotografie k TZ ECVVR

Informace z tchaj-wanských médií:
https://focustaiwan.tw/politics/202012200007
https://focustaiwan.tw/politics/202012210022