Česká firma GOOD MASK zvyšuje výrobní kapacitu na 1 milion respirátorů FFP2 za den

Znásobit produkci pomohou i výrobní linky získané díky cestě
předsedy Senátu ČR na Tchaj-wan

Největší český producent respirátorů třídy FFP2 oznámil razantní zvýšení výrobních kapacit. Ze současných cca 250 tisíc kusů respirátorů FFP2 plánuje do konce ledna 2020 zdvojnásobit produkci a již v průběhu února vyjede denně z výrobních linek společnosti až milion respirátorů, které plně ochrání jejich nositele před nakažlivým virem. Se zvýšením výrobních kapacit významně pomohou i plně automatizované linky od tchajwanské společnosti Autoland, které firmě GOOD MASK poskytne Evropské centrum pro vývoj a výrobu respirátorů (ECVVR). To získalo čtyři výrobní linky díky loňské cestě předsedy Senátu ČR Miloše Vystrčila na Tchaj-wan. GOOD MASK rovněž brzy zahájí výrobu nanorespirátoru třídy FFP2 s nanomebránou vyvinutou společností InoCure. Všechny FFP2 respirátory vyrábí firma GOOD MASK v ČR a výhradně z českých materiálů, není proto nijak závislá na nejistých dodávkách nezbytných materiálů ze zahraničí.

Současný vývoj pandemie COVID-19 ukazuje, že zásadním faktorem, který ovlivňuje šíření nákazy, je důsledná ochrana dýchacích cest. Šité látkové roušky i netvarované ústenky brání pouze v šíření kapének vypouštěných z úst a nosu, nicméně jejich nositel nemá prakticky žádnou ochranu proti viru, který se šíří ve vzduchu. Odborníci se shodují, že dostatečnou ochranou jsou respirátory s certifikací FFP2, proto již Vláda společně s Ministerstvem zdravotnictví zvažuje po vzoru některých okolních zemí nařídit vstup do MHD, obchodů a dalších veřejných prostor výhradně s respirátorem třídy FFP2. Od jara loňského roku jsme se již posunuli a dnes o šíření viru víme mnohem víc. Je například prokázané, že nositele chrání pouze dobře padnoucí tvarovaný respirátor, který je schopný zachytit virus a neumožňuje vypouštět ani nasávat vzduch mimo filtrační membránu. Takovým je respirátor s certifikací FFP2. Proto považuji za svůj cíl vyrobit pro české občany tolik kvalitních respirátorů, kolik jich budou potřebovat,říká Martin Ladyr, majitel české firmy GOOD MASK.

Do konce ledna očekává firma také první dvě automatizované linky z Tchaj-wanu, pro které objednala a zaplatila expresní leteckou dopravu do ČR. Zbývající dvě linky, které jsou z Tchaj-wanu přepravované lodí, budou zprovozněny po jejich převzetí v ČR. Linky obdrželo od tchajwanské společnosti Autoland Evropské centrum pro vývoj a výrobu respirátorů, které vzniklo za účelem česko-tchajwanské spolupráce po úspěšné loňské misi předsedy Senátu ČR Miloše Vystrčila na Tchaj-wan. I díky tomu nyní získá ČR soběstačnost v oblasti výroby ochranných pomůcek. ECVVR se rovněž zavázalo, že bude poskytovat minimálně 5 % produkce z tchajwanských linek potřebným. O cíli darovaných respirátorů by měl rozhodovat předseda Senátu ČR. „Již nikdy se nesmí opakovat situace z jara loňského roku, kdy Vláda nařídí něco, na co není ČR připravena. V oblasti respirátorů FFP2 můžeme potvrdit, že budeme velmi brzy schopni saturovat českou poptávku po nejkvalitnějších respirátorech, které ochrání občany před virem COVID-19, dodává Ladyr, jehož firma GOOD MASK vznikla právě díky neutěšené situaci na jaře loňského roku s cílem vyrábět cenově dostupné respirátory a vybavit jimi zcela zdarma nejohroženější skupiny obyvatel. 

České certifikované respirátory FFP2

GOOD MASK vyrábí certifikované respirátory FFP2 výhradně v ČR. Filtrační materiál meltblown, který byl vyvinut ve spolupráci s Technickou Univerzitou v Liberci, odebírá spolu s dalším klíčovým materiálem výhradně od českého výrobce, kde si v současnosti rezervoval celou produkci nezbytnou pro výrobu respirátorů. Vzhledem k tomu, že je meltblown velmi citlivý na vlhkost, díky které ztrácí schopnost zachytávat viry, je obtížné dopravovat filtrační materiál či rovnou celý respirátor lodí ze zahraničí. Kvalita zahraničních respirátorů proto často kolísá a jejich nositel nikdy nemá jistotu, zda ho ochranná pomůcka skutečně chrání. To nehrozí u v ČR vyráběných respirátorů s certifikací FFP2 od Výzkumného ústavu bezpečnosti práce (VÚBP), jenž jako jediný v ČR certifikaci uděluje.

Kvalitní nanomembrána spolehlivě zachytí i viry

V nejbližší době zahájí GOOD MASK výrobu nového FFP2 nanorespirátoru. Ten již prošel testy a měřeními na VÚBP a nyní pouze čeká na udělení certifikátu. Respirátor obsahuje nanomembránu InoMEM české technologické společnosti InoCure. „Dlouhodobě se zabýváme výzkumem a výrobou nanomateriálů, které prokazatelně dokážou zachytávat i ty nejmenší částice o velikosti virů. Výhodou samotné nanomembrány je dobrá prodyšnost a delší, případně opakované použití po dezinfekci alkoholem. Kvalitní a proměřené nanomateriály jsou tak doslova předurčené pro boj s virovými respiračními onemocněními,říká Matěj Buzgo ze společnosti InoCure.

GOOD MASK

Společnost byla založena v dubnu 2020 z důvodu akutního nedostatku osobních ochranných prostředků. Hlavním hybatelem je podnikatel, investor a filantrop Martin Ladyr, pro kterého byla prvním impulsem urgentní nutnost vybavit účinnou ochranou nejvíce ohrožené skupiny obyvatelstva, zejména diabetiky. Pro ty vydává již 15 let specializovaný časopis DIAstyl. Společnost investovala značné finanční prostředky v řádu desítek milionů korun do výrobních linek a vývoje kvalitních ochranných prostředků včetně jejich následné certifikace. Filtrační materiál meltblown, který byl vyvinut ve spolupráci s Technickou Univerzitou v Liberci, spolu s dalšími klíčovými materiály odebírá výhradně od českých výrobců. V současné době patří k největším producentům zdravotnických ústenek a respirátorů ve střední Evropě. Výrobky GOOD MASK jsou zastoupeny na pultech obchodních řetězců nejen v České republice, ale i v dalších zemích Evropské unie. www.goodmask.cz

InoCure 

InoCure je technologicky orientovaná společnost. Byla založena především výzkumníky (Matěj Buzgo, Jiří Pašta, Andrea Staffa) a inženýry (Miroslav Doupník a Martin Doupník) v kombinaci s obchodními dovednostmi Radovana Vacka ve funkci generálního ředitele. Cílem společnosti je nejen vyvíjet nové technologie, ale poskytnout zákazníkovi kompletní službu od definice chemického procesu až po výstavbu výrobních zařízení. Mezi klíčové přednosti společnosti patří patentované, vysoce produktivní elektrody pro výrobu nanočástic a nanovláken. InoCure patří mezi největší světové producenty nanomateriálů. www.inocure.cz

Evropské centrum pro vývoj a výrobu respirátorů

Evropské centrum pro vývoj a výrobu respirátorů (ECVVR) je společným podnikem technologických firem InoCure a GOOD MASK. ECVVR přijalo od tchajwanské společnosti Autoland čtyři výrobní linky na výrobu ochranných pomůcek (respirátorů, ústenek a roušek), díky čemuž Česká republika získá soběstačnost v oblasti výroby špičkových ochranných pomůcek. K výrobě respirátorů, ústenek i nanoroušek na tchajwanských linkách budou použity výhradně české materiály a komponenty, což bude mít pozitivní vliv na českou ekonomiku a bude možné garantovat konstantní kvalitu ochranných pomůcek. Minimálně 5 % měsíční produkce tchajwanských linek bude bezplatně poskytnuta na veřejně prospěšné účely (domovy důchodců, sociální a zdravotnická zařízení, azylová centra, školy atd.), další prostředky pak půjdou na rozvoj česko-tchajwanské spolupráce v oblasti vývoje dalších technologií a materiálů, které v budoucnu posílí pozici České republiky. www.ecvvr.cz

Kontakt pro média: Aleš Povr, ales@4info.cz, tel.: 608 272 217